Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyasında kurulan ilk uluslararası üniversite, Kazakistan’ın ve Türkiye’nin ebedî kardeşliğinin bir sembolüdür.
Üniversitenin tarihine bir göz atacak olursak kısaca şunları söyleyebiliriz:
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kısa zaman kala Kazak Sovyet Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarabayev’in talimatıyla 6 Haziran 1991 tarihinde Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi olarak kurulmuştur.
Kuruluş amacı kadim ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrinin kalkınması, yüksek nitelikli uzmanların yetiştirilmesidir.
29 Nisan – 1 Mayıs 1992 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel’in Kazakistan’ı ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli meseleler görüşülür, Ahmet Yesevi Türkistan Devlet Üniversitesi’ne Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi statüsü verilmesi konusunda anlaşmaya varılır. Bu tarihten itibaren üniversite Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi adını alır ve Türk Dünyasında iki kardeş ülkenin ilk uluslararası üniversitesi unvanını da elde etmiş olur.

Ahmet Yesevi Üniverssitesi-Kütüphane

Ahmet Yesevi Üniversitesi, “Köklü geçmişten güçlü geleceğe” sloganıyla Türk Dünyasının 35 ülke ve topluluğundan binlerce gence ilim veriyor. Günümüzde Çin Seddi’nden Balkanların uç sınırına kadar bütün Türk Dünyasında Ahmet Yesevi Üniversitesinde ilim almış gençleri görebilirsiniz.
Buraya kadar anlattıklarım günümüzdeki Ahmet Yesevi Üniversitesinin kısa tarihiydi. Aslında “Yesevi Ocağı” olarak da adlandırabileceğimiz Ahmet Yesevi Üniversitesinin tarihi çok daha eskilere dayanmaktadır. Bu tarih Hoca Ahmet Yesevi’nin Yusuf Hemedanî’den aldığı icazetten sonra kadim şehir Yessi’ye gelip orada medrese açmasıyla başlar. Ahmet Yesevi’nin kurmuş olduğu ilim ve irfan ocağı olan “Yesevi Ocağı” Pir-i Türkistan’ın sağlığında binlerce öğrenci yetiştirmiş ve bu öğrenciler üstatları Hoca Ahmet’ten aldıkları icazet ve talimatla Kuran ve sünnet ışığında saf İslam anlayışının bütün Türk coğrafyasına yayılmasını, İslam nurunun Türkistan coğrafyasını aydınlatmasını sağlamışlardır.

 

Hoca Ahmet Yesevi’nin kurmuş olduğu “Yesevi Ocağı” basit bir tarikat okulu değildir. Bu ocak sadece insanın kendi nefsini terbiye etmekle kalmamıştır. Pasif bir tasavvuf ekolü değildir. “Yesevi Ocağı” temsilcileri tarih boyunca gittikleri beldelerde sadece nefis terbiyesi ile meşgul olmamışlar, içinde yaşadıkları toplumun tamamını İslam terbiyesi ile terbiyelemeye büyük gayret göstermişlerdir. Bu yönüyle “Yesevi Ocağı” mensuplarının Büyük Selçuklu Devleti ile Osmanlı Devletinin devlet yönetimi anlayışın oluşmasında büyük tesiri olduğunu söylemek mümkün. Bu iki cihan devletinin yönetim anlayışında bulunan adalet, hoşgörü, emeğe saygı ve milleti yüceltme düşüncesinin temelinde Yesevilik öğretisinin tesiri açık bir gerçekliktir.
Bu düşenceler ışığında “Yesevi Ocağı”ndan ilim ve irfan alan öğrenciler yüzyıllar boyu Türk-İslam birliği için gösterdikleri fedakârlık ve gayretle bulundukları beldelerin aydınlanmasında büyük rol oynamışlardır.
1900’lü yıllarda bütün Türk-İslam coğrafyasında meydana gelen köklü değişiklikler Sovyetler Birliği döneminde “Yesevi Ocağı”nın yetmiş yıllık bir fetret devri yaşamasına sebep olmuştur. Nihayetinde 1991 yılından itibaren Ahmet Yesevi Üniversitesinin açılmasıyla fetret devri bitip yüzyıllar boyu Türk Dünyasına ilim ve irfan ışığı saçan “Yesevi Ocağı” tekrar öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Bugün Türk Dünyasının 35 ülke ve topluluğundan gelen Türk soylu gençler Ahmet Yesevi Üniversitesi sayesinde birbirlerinin dillerini, kültürlerini yakinen tanıyıp güçlü ve büyük bir millet çınarının birer dalı olduklarının farkına varıyorlar. Bu tanışma güçlü geleceğimize olan inancımızı pekiştiriyor.

Üniversitemiz Türkistan Yerleşkesi’nde, kültür-sanat hizmetleri veren bir Kültür Merkezi bulunmaktadır. Merkezde bir de Kütüphane vardır.

Türk Dünyasını tanımak ve hizmet etmek isteyen her Türk evladına bu ocağın kapıları sonuna kadar açık. http://www.ayu.edu.tr/anasayfa bağlantısını ziyaret ederek Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında daha teferruatlı bilgi almak da mümkün.
Milletimizin köklü geçmişini tanıyıp güçlü geleceğimizin inşasında katkısının olmasını isteyen Türk gençliği, “Yesevi Ocağı – Ahmet Yesevi Üniversitesi” sizleri bekliyor.

Dr. Asil ŞENGÜN
Ahmet Yesevî Üniversitesi
Filoloji Fakültesi
Türk Filolojisi Bölüm Başkanı
E-posta: asilsng@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here